Business Development

FIER Automotive assisteert bedrijven in de automotive (maak) industrie en mobiliteitsector bij het realiseren van plannen op het gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling, strategieontwikkeling, markttoetreding en internationalisatie. Door het bij elkaar brengen van de juiste partners, expertises, subsidies en andere financiële middelen worden business kansen en dromen omgezet in concrete projecten. 

Omdat FIER internationaal is georiënteerd, is het netwerk zowel in Nederland, als in Europa, Azië en Amerika zeer uitgebreid. Een goed netwerk is vaak van groot belang in de projecten die uitgevoerd worden voor klanten. 

FIER Automotive heeft door de vele studies en projecten diepgaande kennis van de ontwikkelingen in de sector, heeft toegang tot buitenlandse producenten en toeleveranciers en beschikt over een breed netwerk aan contacten.

Graag staat FIER Automotive u terzijde met onder meer de volgende dienstenverlening:

  • Consortia vorming
  • Management consultancy
  • Haalbaarheidsstudie en beslissingsanalyses
  • Finance en (Europese) Subsidies
  • Matchmaking / partner search
  • Retail advisering