Subsidy Management

Als vernieuwend automotive bedrijf mogen subsidies als financieringsbron  niet in uw (financiële) strategie ontbreken. Subsidies zijn de goedkoopste manier om uw projecten gefinancierd te krijgen  en juist de automotive industrie heeft het innovatieve, high tech karakter dat gevoelig is voor deze regelingen vanuit de overheid.

FIER Automotive werkt samen met RTE Adviesgroep om te verzekeren dat u optimaal gebruik maakt van uw subsidiemogelijkheden. Samen bieden wij de specialistische kennis die nodig is om succesvolle subsidieaanvragen te verzorgen, op regionaal, landelijk en europees  niveau.

Wij ontzorgen bij lopende aanvragen en gaan actief op zoek naar nieuwe kansen voor startende én groeiende ondernemingen. Wij nemen de uitgebreide administratieve rompslomp rond subsidies  uit handen zodat u zich volledig kunt richten op uw  projecten.

Wij bieden:

  • Kennis over actuele regelingen op  regionaal, landelijk en internationaal tot niveau
  • Actief signaleren van nieuwe kansen voor uw projecten
  • Lobbyen bij subsidieverstrekkers
  • Consortia samenstellen
  • Aanvragen opstellen en indienen
  • Coördinatie uitvoeren rond het aanvraagtraject en de verplichtingen na subsidietoekenning.

Benieuwd naar uw mogelijkheden? Wij organiseren maandelijks een subsidiespreekuur waar u terecht kunt met concrete vragen óf voor een kosteloze analyse van uw subsidiekansen. Uiteraard kunt u ook een vrijblijvende afspraak met ons maken door een e-mail naar ons te sturen. 


Verschillende interessante regelingen

Innovatie & Ontwikkeling

Internationalisatie

Europese regelingen

Milieu investeringen

Regionale regelingen