2g@there Automotive India

 

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie wil samenwerkende ondernemers ondersteunen bij het gezamenlijk najagen van grote kansen op buitenlandse markten. Hiervoor heeft FIER Automotive namens NL EVD Internationaal in 2009 het 2g@there Automotive India programma geïnitieerd, wat speciaal is opgezet voor marktbewerking in cultureel complexe markten als India, waar vasthoudendheid en langjarige aanwezigheid noodzakelijk zijn voor het bereiken van succes. Van 2010 tot en met 2012 is FIER Automotive penvoerder geweest van dit programma.

 

Tot op de dag van vandaag heeft FIER Automotive nog steeds de beschikking over een sector breed netwerk in India. We zetten onze kennis en ervaring graag voor u in om uw business kansen in India in te schatten of te realiseren. Voor meer informatie over het programma of over de mogelijkheden die FIER Automotive kan bieden neemt u contact op met Flip Oude Weernink. 

Programmadoelstelling

 

De essentie van 2g@there Automotive India was (en is) een ondersteunende en stimulerende rol te spelen als katalysator in de Nederlandse automotive sector, met name ten behoeve van Nederlandse ondernemers die in India kansen zien waarin wij, als Nederland, kunnen uitblinken. 

De hoofddoelstelling voor dit 2g@there programma wordt als volgt geformuleerd: 

‘’Het bevorderen van handelsrelaties tussen de Nederlandse en Indiase automotive sector op het gebied van industrie, onderwijs en technologische samenwerking en hiermee een uitbouw van de Nederlandse aanwezigheid in de Indiase automotive industrie tot stand brengen. Voorts het aantrekken van Indiase bedrijven, studenten en investeringen naar Nederland’’.


De doelstellingen van het project zijn meerledig:

·         Het verwerven van inzicht in de Indiase automotive industrie, het identificeren van relevante spelers en het verwerven van inzicht in de potentiële marktkansen;

·         Indiase automotive spelers bekend maken met de Nederlandse automotive industrie, de mogelijkheden die de bedrijven hen te bieden hebben en de mogelijkheden die Nederland ze biedt voor eventuele vestiging gericht op de Europese markt;

·         Het creëren van langdurige en duidelijk zichtbare aanwezigheid van de Nederlandse automotive industrie in India;

·         Uitwisseling van kennis via samenwerkingsprojecten en studentenuitwisseling;

Het tot stand brengen van business relaties tussen Nederlandse en Indiase bedrijven, overheden en instellingen in de automotive industrie en tevens het zorg dragen voor het creëren van een structuur waarin contacten eenvoudiger en tegen acceptabele inspanningen en kosten langdurig onderhouden kunnen worden.

Resultaten

 

Voor dit programma zijn een aantal concrete resultaten benoemd, die samen binnen drie jaar moeten leiden tot de realisatie van de hoofddoelstelling. Voor communicatie gaat het om:

Vorming van het cluster voor het programma. Het is van essentieel belang voor het slagen van het programma om een hecht en ambitieus cluster op te bouwen en te behouden, meer informatie over het cluster vind u hier.

·         Ter vorming en ondersteuning van het cluster worden diverse bijeenkomsten georganiseerd voor de participanten van het programma.

·         Collectieve promotie van Nederlandse bedrijven. Voor de promotie van bedrijven actief in de Nederlandse automotive worden o.a. inkomende en uitgaande handelsmissies georganiseerd. Tijdens deze handelsmissies worden bezoeken aan Indiase of Nederlandse partijen georganiseerd. Daarnaast is het belangrijk om het aanbod van de Nederlandse automotive structureel onder de aandacht te brengen in India. Dit kan gerealiseerd worden door advertenties in vaktijdschriften.

·         Het onderhouden van contacten met diverse partijen die direct of indirect bij het programma zijn betrokken, waaronder: het bedrijfsleven, kennisinstellingen, brancheorganisaties, relevante media etc.

 

·         Marktonderzoek en haalbaarheidsstudies worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de markt en kansen. In oktober 2009 en januari 2010 zijn er reeds ´fact finding missies´uitgevoerd door FIER Automotive om de kansen in India voor de Nederlandse automotive te identificeren. Op verzoek kunnen er ook individuele haalbaarheidsstudies georganiseerd worden voor de partijen uit het cluster.

Activiteiten

·         Met enkele regelmaat zijn er activiteiten georganiseerd voor de clusterleden van 2g@there Automotive India. Dit zijn onder andere netwerk- en clusterbijeenkomst met India als thema en inkomende en uitgaande handelsmissies. Zie daarvoor ook onze pagina missies.