ENEVATE

Het doel van ENEVATE is het ondersteunen van een versnelde invoer van elektrische mobiliteit (focus personenvoertuigen), in Noordwest Europa (NWE), door gestructureerde transnationale samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Het project is uitgevoegd met 14 partners uit Duitsland, UK, Ierland, Frankrijk, België en Nederland en is opgebouwd uit 5 parallel lopende werkpakketen:

1. EV Supply Chains

Er is onderzocht welke bedrijven in NWE onderdeel kunnen uitmaken van de nieuwe supply chain voor elektrische voertuigen. Er zijn meer dan 900 organisaties gevonden die kunnen toeleveren en deze zijn opgenomen in een online database op de ENEVATE website.

2. Charging infrastructure

Er is een management tool ontwikkeld voor de opbouw van laadinfrastructuur in een bepaalde NWE regio. Deze management tool is ontwikkeld en getest in Engeland, uitgebreid gereviewed in de deelnemende regio’s en passend gemaakt voor algemeen gebruik in geheel verschillende regio’s in NWE.

3. Market drivers & E-mobility concepts

In het werkpakket zijn nieuwe mobiliteitsconcepten ontwikkeld en ondersteund. Tevens is er onderzoek gedaan naar de invloed van deze concepten, maar ook andere aspecten zoals subsidies, op het koopgedrag van consumenten.

4. EV Pilots

De belangrijkste EV pilot projecten in NWE zijn in kaart gebracht. Een selectie hieruit is onderzocht met het doel te leren welke initiatieven tot goed resultaat leiden (meer elektrische voertuigen op de weg, meer laadpalen langs de weg, of kosten of uitstoot reductie in een bepaald gebied), maar ook om te leren wat niet goed werkt.

5. Innovation Accelerator

Alle hierboven beschreven onderzoeken en ontwikkelde tools zijn uitgedragen door het organiseren van of bijdragen aan tal van events in de regio’s van de verschillende ENEVATE partners. Tevens is het inzicht, dat voortkomt uit de verschillende studies en ontwikkeling van tools  binnen het project, gebruikt voor het maken van een realistische roadmap en beleidsadviezen voor  de NWE EV-stakeholders, met name regionale, nationale en EU overheden.

FIER Automotive heeft een grote bijdrage geleverd aan de verschillende werkpakketten binnen het project. Door onze intensieve betrokkenheid in de verschillende werkpakketten zijn er interessante spin-off projecten ontstaan. De kennis en ervaring opgedaan in ENEVATE, wordt nu gebruikt voor de verdere implementatie van E-mobility d.m.v. het initiëren en ondersteunen van nieuwe projecten. Tevens wordt E-mobility netwerk ingezet om de juiste stakeholders te betrekken in deze projecten.